Black Cohosh 540 mg / 100 Capsules ( Puritan’s Pride )

Black Cohosh 540 mg / 100 Capsules ( Puritan’s Pride )

ราคา 550 บาท

พิสูจน์ทางคลินิกทางการแพทย์แล้ว มีคุณค่าแก่สตรีวัยทอง สมุนไพรที่ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน(วัยทอง)ดีขึ้น อย่างชัดเจน จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีการทดลองทางคลินิกยืนยันผลมากมายในต่างประเทศมานานแล้วแม้แต่สูตินรีแพทย์ ยังเข้าร่วมโครงการ เพราะส่วนของเหง้าและรากมีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนสตรี ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจบันในตำราแพทย์และเภสัชกรรมภายใต้ชื่อ ซิมิราฟ (Cimiraf)

Black-Cohosh-540-mg-100-Capsules-(-Puritans-Pride-)
สมุนไพรที่เป็นที่นิยมทั่วโลกนี้ คือ BLACK COHOSH “ แบลคโคฮอช “(Black cohosh) เป็นสมุนไพรที่ใช้กับสตรีวัยทอง เป็นส่วนของเหง้าและรากที่มีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนสตรี สารที่ออกฤทธิ์คือ triterpenoid glycosides ซึ่งประกอบด้วย actein และ cimicifugoside

พิสูจน์ทางคลินิกทางการแพทย์แล้ว มีคุณค่าแก่สตรีวัยทอง
มี การนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมานานแล้วในการรักษาบรรเทา อาการ คือช่วยลดอาการปวดจากประจำเดือนและการคลอดบุตร รูมาติซึม (ไขข้ออักเสบ) โรคไต มาลาเรีย งูกัด

ปี พ.ศ.2483 เยอรมนีได้นำสมุนไพรนี้มาทดลองและศึกษาในสตรีวัยหมดประจำเดือนในแง่ของการเป็นฮอร์โมนทดแทน ปรากฏว่าใช้รักษาอาการร้อนวูบวาบได้ผลดีและยังช่วยลดอาการซึมเศร้า และรักษาอาการช่องคลอดแห้งได้อีกด้วย
ปี พ.ศ.2503 มีการศึกษาถึง 6 คณะ และรายงานผลการศึกษา ในวารสารการแพทย์ของเยอรมนี ซึ่งได้ผลดีเกินคาดดังต่อไปนี้

การ ทดลองที่ 1 มีผู้ร่วมโครงการมากที่สุดถึง 629 คน โดยมีสูตินรีแพทย์เข้าร่วมถึง 131 คน โดยแบ่งกลุ่มคนดังนี้ : จำนวน 376 คน ยังไม่เคยได้รับการรักษาจากที่ใดมาก่อนเลย 204 คน เคยได้รับฮอร์โมนสตรีมาก่อน ๓๕ คน เคยรับยากล่อมประสาท 11 คน เคยได้รับ ทั้งยาฮอร์โมนและยากล่อมประสาท และ 12 คน ไม่มีข้อมูลแน่ชัดมาก่อน
ทั้ง 629 คน จะได้รับสารสกัด BLACK COHOSH ในรูปยาน้ำครั้งละ 40 หยด เช้า-เย็น เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ หลังการทดสอบ 4 สัปดาห์ เท่านั้น เกือบร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกดีขึ้นมาก และภายหลัง 6-8 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วม โครงการร้อยละ 50 บอกว่าไม่มีอาการของการหมดประจำเดือนเลยคือได้ผลร้อยละ 100

การทดลองที่ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน ได้รับสารสกัดสมุนไพรในรูปยาเม็ด ครั้งละ 80 มิลลิกรัม เช้า-เย็น หรือพรีมาริน 0.625 มิลลิกรัมต่อวัน หรือไดอะซีแพม 2 มิลลิกรัมต่อวัน ทั้ง 3 กลุ่มใช้เวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มที่ 1 และ 2 จะเห็นผลของฮอร์โมนสตรีคือ ผนังช่องคลอดเกิดการเปลี่ยนแปลง ในขณะกลุ่มที่ 3 ไม่มีผลเลย
แต่ทั้ง 3 กลุ่มจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงในทางอารมณ์ดีขึ้นชัดเจนในแง่ของการร้อนวูบ วาบ เหงื่อออกมากใน เวลาตอนกลางคืน ตกใจง่าย ปวดศีรษะ ใจสั่น
การศึกษานี้แสดงให้เห็นผลชัดเจนของสมุนไพร Black cohosh ในแง่ของการรักษาอาการวัยทองว่า มีฮอร์โมนสตรีคล้ายเอสโตรเจนอยู่ด้วยแน่นอน
ยัง มีการทดลองอีกหลายโครงการซึ่งก็แสดงให้เห็นชัดเจนในแง่ของการออก ฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนสตรี เช่น ผนังช่องคลอด หนาขึ้น อาการแห้งของช่องคลอดลดลง ความยืดหยุ่นและความหล่อลื่นของช่องคลอดเพิ่มขึ้น เป็นต้น

Black-Cohosh-540-mg-100-Capsules-(-Puritans-Pride-)1

ทั้งหมด นี้ทำให้สมุนไพร Black cohosh ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการใช้กับสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน และทำให้มีการนิยมใช้เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ถึงแม้ว่าแบลคโคฮอชได้รับความนิยมในการรักษาอาการต่างๆ อันเกิดจากการหมดประจำเดือนก็ตาม แต่ไม่ควรนำมาทดแทนเพื่อใช้ในกรณีกระดูกพรุน โรคหัวใจ และอาการอื่นๆ อันเนื่องมาจากการ ขาดฮอร์โมนสตรีเอสโตรเจนคือ ต้องได้รับสมุนไพรตัวอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เพื่อให้ได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นจึงจะเพียงพอ เช่น Flavasoy จากถั่วเหลือง ซึ่งให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงที่สุด

ผลข้างเคียงและข้อควรระวังในการใช้
ผล ข้างเคียงอันเกิดจากสมุนไพรแบลคโคฮอชมีบ้างเล็กน้อย เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ ขาถ่วงๆ น้ำหนัก และไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ การใช้แบลคโคฮอชในปริมาณมากๆ อาจทำให้แท้งลูกได้

กลไกการออกฤทธิ์
แบลคโคฮอช กระตุ้นการทำงานของรังไข่และทำให้รอบเดือนเป็นปกติ ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน แบลคโคฮอชจะลดปริมาณของฮอร์โมน LH แต่ไม่ลดฮอร์โมน FSH และ prolactin

ความปลอดภัยในการใช้แบลคโคฮอช
แบลคโคฮอชมีหลายรูปแบบ ทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำมีหลายบริษัท ดังนั้นจึงมีความเข้มข้นแตกต่างกัน เท่าที่ดูผลการทดลอง ควรใช้วันละ 160 มิลลิกรัม โดยแบ่งเป็น 2 เม็ด (40 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง จึงจะเห็นผลชัดเจนภายในเวลา 2-4 สัปดาห์ แต่บางคนอาจจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งต้องทดลองดู
การใช้สมุนไพรในขนาด 160 มิลลิกรัม เป็นเวลานานๆ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียแต่ประการใด คือความปลอดภัยแน่นอน ไม่มีพิษ ไม่มีผลก่อให้เกิดมะเร็ง

มีคำถามเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็ง ที่เต้านม มะเร็งปากมดลูก จะกินแบลคโคฮอชได้หรือไม่ ในแง่ของความปลอดภัย คำตอบก็คือ ได้ ไม่มีปัญหา มีการทดลองพบว่า การกินแบลคโคฮอชควบคู่ไปกับยา tamuxifen ซึ่งใช้รักษามะเร็งเต้านมจะได้ผลดีกว่าใช้ยาเดี่ยว ๆ เสียอีก

เภสัชกรไทย นำมาผลิตตามมาตรฐาน GMP&ISO เพื่อสตรีวัยทอง ในเมืองไทย ชื่อ ยาเม็ดซิมิราฟ (Cimiraf)

องค์การ เภสัชกรรมเคยผลิต Black cohosh ออกจำหน่ายใน ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บัดนี้ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับใหม่แล้วจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงผลิตเพื่อช่วยสตรี วัยทองให้พ้นจากอาการต่างๆ ได้ครอบคลุมขึ้นโดยใช้ร่วมกับสมุนไพรวัยทองที่มีอยู่เดิม

Black-Cohosh-540-mg-100-Capsules-(-Puritans-Pride-)2

Pill SizeRapid ReleaseGluten Free

Traditional Support for Menopausal Health**

As one of the leading traditional herbs for women’s health, Black Cohosh is famous for its ability to promote menopausal health.** Black Cohosh has been traditionally used to help support the physical changes that occur in a woman’s body over time.**

No Artificial Color, Flavor or Sweetener, No Preservatives, No Sugar, No Starch, No Milk, No Lactose, No Soy, No Gluten, No Wheat, No Yeast, No Fish, Sodium Free.

Supplement Facts

Serving Size 1 Capsule
Amount Per Serving % Daily Value
Black Cohosh 540 mg **
  (Cimicifuga racemosa) (root)
**Daily Value not established.

Directions: For adults, take one (1) capsule daily, preferably with a meal. Capsules may be opened and prepared as a tea.

Other Ingredients: Gelatin. Contains <2% of: Silica, Vegetable Magnesium Stearate.

WARNING: Not intended for use by pregnant or nursing women. If you are taking any medications or have any medical condition, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Not intended for use by persons under the age of 18. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.