Lutein & Zeaxanthin synergistic /60 Softs. ( Swanson )

Lutein & Zeaxanthin synergistic /60 Softs. ( Swanson )

ราคา 650

Lutein & Zeaxanthin synergistic /60 Softs. ( Swanson )ผลิตภัณฑ์ บำรุงสายตาให้สุขภาพตาของท่านดีไปตลอดตราบนานเท่านาน พร้อมสูตรผสมทั้ง Lutein(from marigold extract),ZeaGold® Zeaxanthin (from paprika)และ Zeaxanthin (from marigold extract)ช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตา และช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายโดยการลดอนุมูลอิสระและกรอง แสง สีน้ำเงินที่จะทำลายดวงตา ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าแสงสีฟ้าหรือแสงสีน้ำเงินที่ในยุคปัจจุบัน มีมากและพบเจอกันกับชีวิตประจำวันของคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติการสามานแผลของกระจกตาได้ดีอีกด้วย

ประโยชน์ของ Lutein

1.ช่วยให้ตาแข็งแรง ป้องกันประสาทตาเสื่อม

2.ช่วยเสริมสร้างการมองเห็นโดยช่วยป้องกันการเสื่อมของ Mascular ที่จุดเล็กๆ ตรงกลางของที่รับแสงในตา(Retina) อันเป็นส่วนสำคัญของ Main pigment (สี) ในฉากรับแสงของตาจะช่วยป้องกันมิให้แสงอาทิตย์ทำลายเรตินา

3. ป้องกันโรคจุดรับภาพเสื่อม หรือจอประสาทตาเสื่อม AMD (Age – Related Mascular Degeneration)

4. ช่วยป้องกันและลดอาการของโรคต้อกระจก (Cataracts)

5. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ (Free radical) ที่ทำลายเซลล์ตา ทำให้เซลล์แข็งแรง ช่วยชะลอความเสื่อมของตา ช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนของเลือด และเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงตา

6. เพิ่มสมรรถภาพในการมองเห็นได้ดีในที่มืด

7. ช่วยแก้สายตาที่ไม่ดีและโรคเกี่ยวกับตา ใช้ร่วมกับ Bilberry เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

ขาย swansonvitamin ราคาถูก