Magnesium Citrate 200 mg/ 90 Caplets ( Puritan’s Pride )

Magnesium Citrate 200 mg/ 90 Caplets ( Puritan’s Pride )

ราคา 590 บาท

แร่ธาตุแมกนีเซียม ซิเตรต ในรูปที่ดูดซึมนำไปใช้ได้ง่าย แมกนีเซียม เป็นโคแฟกเตอร์ (Co-factor) ที่สำคัญของเอ็นไซม์ในร่างกายไม่น้อยกว่า 300 ชนิด เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนต่างๆ ในร่างกาย และเป็นเกลือแร่ที่มีโอกาสขาดได้ง่ายรองจาก แคลเซียม หากร่างกายได้รับไม่เพียงพอจะมีโอกาสเป็น โรคหัวใจ มากขึ้น แมกนีเซียม ยังทำหน้าที่ในการส่งผ่านกระแสประสาท จึงช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับสมองได้ เช่น ซึมเศร้า ไมเกรน เครียด เป็นต้น และมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างคือเป็นตัวช่วยในการสะสม แคลเซียม เข้ากระดูก และลดความรุนแรงของ โรคหัวใจ วายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหอบหืด จะช่วยคลายกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลม และช่วยให้ปอดทำงานได้ดีขึ้น    เพิ่มการตอบสนองของอินซูลิน และลดระดับน้ำตาลในเลือด  ช่วยชดเชยเกลือแร่ในผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนัก และยังเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกาย โดยลดระดับกรดแลคติกในเลือด สามารถแก้ปัญหาการเกิดตะคริวที่กล้ามเนื้อ ลดความต้องการออกซิเจน และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

magnesium citrate puritan pride

Puritan’s Pride Magnesium Citrate

หลายคนไม่ทราบเลยว่า Magnesium Citrate ช่วยบรรเทาอาการปวดศรีษะไมเกรน เพราะในผู้ที่ปวดศรีษะไมเกรน ระดับแมกนีเซียมในเลือดมีแนวโน้มจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ปวดศรีษะจากความเครียด หรือผู้ที่ไม่มีอาการปวดศีรษะเลย การรับประทานแมกนีเซียมเสริมอาจช่วยลดช่วงระยะเวลาปวด อาจเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้ยารักษาได้ เนื่องจากอาการข้างเคียง ตั้งครรภ์ หรือเป็นโรคหัวใจ Puritan’s Pride Magnesium Citrate ช่วยบรรเทาอาการในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น ( ADHD ) มีอาการเหมือนกับคนที่ อยู่ในภาวะขาดแมกนีเซียมเล็กน้อย ซึ่งจะแสดงอาการ เช่น ร้อนรน ความสนใจสั้น และจิตใจสับสน ส่วนใหญ่ 95% อยู่ในภาวะขาดแมกนีเซียม Puritan’s Pride Magnesium Citrate ช่วยบำรุงหัวใจในกรณีหัวใจเต้นไม่ปกติ แร่ธาตุนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับทำให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะปกติ และมักถูกจ่ายโดยแพทย์เพื่อรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ คนที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวมักจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ด้วยเหตุนี้เอง แพทย์อาจจะพิจารณาจ่ายแมกนีเซียมเป็นส่วนหนึ่งของการรรักษาโรคหัวใจล้มเหลว Puritan’s Pride Magnesium Citrate มีส่วนสำคัญในการช่วยลดความดันโลหิตโดยคลายกล้ามเนื้อเรียบที่ควบ คุมหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลผ่านได้อย่างสะดวก การรับประทานแมกนีเซียม 600-1000 มิลลิกรัมทุกวัน สามารถช่วยลดความดันซิสโตลิก และไดแอสโตลิกได้ แมกนีเซียมมักจะรับประทานร่วมกับโพแทสเซียมเพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง

Puritan’s Pride Magnesium Citrate

ประโยชน์ทั่วๆไปของ Puritan’s Pride Magnesium Citrate
แมกนีเซียมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปฏิกิริยาการเผาผลาญแคลเซียม การผลิตเอนไซม์และโปรตีน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของไขมันและคาร์โบไฮเดรต ซึง่ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในรูปที่ดูดซึมนำไปใช้ได้ง่าย

แหล่งของแม็กนีเซียมวิธีง่าย ๆ แม็กนีเซียมเป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติซึ่งพบในกระดูกและเซลล์ร่างกาย แม็กนีเซียมถูกใช้ในกระบวนการทางชีวเคมีมากกว่า 300 ชนิดในร่างกาย

– แม็กนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อหดตัวและคลายตัวอย่างเป็นปกติ และช่วยในการทำงานของเส้นประสาท*

– ธาตุแม็กนีเซียมรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในช่วงปกติ*

– แม็กนีเซียมช่วงบำรุงกระดูก*

– ธาตุแม็กนีเซียมส่งเสริมการผลิตโปรตีนในเซลล์ร่างกาย*

– เป็นยาระบาย ประเภทเพิ่มปริมาตรน้ำ (Hydrating agents (osmotics))

magnesium citrate puritan pride.jpg 2222

Puritan’s Pride Magnesium Citrate
Puritan’s Pride Magnesium Citrate is essential for calcium metabolism, the production of enzymes and proteins, and the utilization of fats and carbohydrates.

No Artificial Flavor or Sweetener, No Preservatives, No Sugar, No Starch, No Milk, No Lactose, No Soy, No Gluten, No Wheat, No Yeast, No Fish. Sodium Free.

Magnesium Citrate