Male Potency 100 taps ( Swanson )

Male Potency 100 taps ( Swanson )

ราคา 590

Male Potency 100 taps ( Swanson )ช่วย บรรเทาอาการของการขาดอารมณ์ทางเพศ ความอ่อนแอทางเพศ ความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศชาย และความกังวลใจ ตามสูตร Dr. Barbara Hendel ซึ่ง Swanson Homeopathy Male Potency มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่ Sepia, Damiana, Delenium และอื่น ๆ ปัญหาดังกล่าว บรรเทาได้ ด้วยอาหารเสริมสูตรพิเศษที่คิดค้นโดย Dr.Barbara Hendel ประสบผลสำเร็จนานกว่า 20 ปี ในการรักษาผู้ป่วยวัยทองในประเทศเยอรมนี โดยรับรองว่า Male Potency สามารถรักษาอาการที่เกิดในชายวัยทองได้จริง

For the temporary relief of lack of sex drive, sexual weakness and nervousness
Custom-formulated by Dr. Barbara Hendel
Delivers sepia, damiana, selenium and more
Product Description:
Swanson Homeopathy Male Potency

“This product really works. I was getting a little soft in the bed room, but no more!” ~product review by Products

Swanson Homeopathic Male Potency features homeopathic ingredients, such as sepia, damiana, selenium and more, for the temporary relief of lack of sex drive, sexual weakness and nervousness and male hormonal imbalances.

Homeopathy is now as affordable as it is effective with Swanson Homeopathy formulas, custom-formulated by Dr. Barbara Hendel. Over 20 years of clinical practice has given Dr. Hendel the knowledge and experience to craft unique homeopathic combinations you won’t find elsewhere. Swanson Homeopathy is your solution for world-class, holistic remedies at affordable prices.

Product Label:

Swanson Homeopathy Male Potency
Ingredients: Each 300 mg tablet contains as active ingredients: Aralia quinquefolia 6X, Caladium seguinum 4X, Damiana 2X, Lycopodium clavatum 4X, Orchitinum 8X, Petroselinum sativum 4X, Phosphoricum acidum 12X, Picricum acidum 12X, Selenium 6X, Sepia 8X. Each 300 mg tablet contains as inactive ingredients: Lactose USP, magnesium stearate.

Dosage: Adult males 18 and over: 1 tablet sublingually or dissolved completely in mouth 2 to 3 times daily or as directed by a physician.

ขาย swansonvitamin ราคาถูกWARNINGS: If symptoms persist or worsen, a physician should be consulted. Store tightly closed at room temperature. Protect from light and moisture. Keep this and all medicines out of the reach of children. In case of accidental overdose, contact a poison control center immediately.