Milk Thistle 4:1 Extract 1000 mg (Silymarin)/ 180 Softgels ( Puritan’s Pride )

Milk Thistle 4:1 Extract 1000 mg (Silymarin)/ 180 Softgels ( Puritan’s Pride )

ราคา 990 บาท

milkthistle 180 softs

ต้านอนุมูลอิสระ ลดการถูกทำลายและฟื้นฟูสภาพตับ ลดอาการอ่อนเพลียจากการที่ตับทำงานมากขึ้น  ส่งเสริมฤทธิ์ในการทำงานของ Glutathioneในเซลล์ตับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้การบล็อกเม็ดสีเมลานิ นที่เป็นสาเหตุทำให้ผิวหมองคล้ำ จึงมีผลทำให้ผิวขาวสว่างขึ้นเนื่อจากการทำงานของสารกลูต้าไธโอนมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น เครื่องสำอางค์บำรุงผิวหลายชนิดจึงมีสารตั้งต้นของ Milk Thistle เป็นองค์ประกอบเพื่อช่วยในเรื่องปรับผิวขาว  และยังสามารถขจัดสารพิษ เหมาะสำหรับ Detoxification เร่งระยะฟื้นฟูตับของผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ลดอาการอ่อนเพลียเนื่องจากการทำงานของตับจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ใน รายที่ร่างกายรับเกินขนาดโดยมีอาการเมาเกิดขึ้น ใช้รักษาภาวะดีซ่านและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตับที่เชื่อมโยงกับระบบน้ำดี คุณสมบัติในการฟอกเลือดที่เป็นพิษที่ตับ มีรายงานทางการแพทย์ของการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ในการใช้ Silimarin  ในการรักษาโรคตับ และช่วยกระชับช่องคลอด คืนความสาวไม่ให้หย่อนยาน

Milk Thistle, derived from a purple flower, has been used in Greek practices for thousands of years.

Adults can take one softgel once or twice daily.

Milk Thistle หรือ St Mary’s Thistle มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Silybum marianum (L.) Gaertn. เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน และถูกนำไปแพร่หลายในยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ก้านและใบอ่อนนิยมใช้ทำสลัด ส่วนที่มีการนำมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคคือเมล็ด มีสารสำคัญคือ Silymarin ซึ่ง Silymarin ประกอบด้วยสาร Flavanolignans หลายชนิด เช่น Silybin Silychristin และ Silydianin เป็นต้น ในประเทศเยอรมัน ใช้เมล็ดในการรักษาอาการดีซ่าน อาการผิดปกติของตับและน้ำดี ตับอักเสบและโรคริดสีดวงทวาร จากหลักฐานทางคลินิกพบว่า สารสกัดจาก Milk Thistle ที่มีองค์ประกอบหลักเป็น Silymarin สามารถรักษาโรคตับอักเสบได้ โดยที่ Silymarin มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ในการป้องกันตับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
1.1 Silybin และ Silydianin สามารถยับยั้งการสร้าง Superoxide และ Hydrogen peroxide ในเม็ดเลือดขาว
1.2 Silybin ช่วยเสริมฤทธิ์ในการขจัดอนุมูลอิสระของเอ็นไซม์ Superoxide dismutase และ Glutathione peroxidase ในเม็ดเลือดแดง
2. เพิ่มปริมาณ Glutathione ซึ่ง Glutathione เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อช่วยขจัดสารพิษ
3. ฤทธิ์ในการควบคุมการซึมผ่านของเซลล์เมมเบรนและเพิ่มความคงทนของเซลล์ต่อการบาดเจ็บจากภายนอก
4. ฤทธิ์ในการเพิ่มการสังเคราะห์ Ribosomal RNA และ โปรตีน ทำให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่
5. ฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ
Silybin Silychristin และ Silydianin สามารถยับยั้งการสร้าง Prostaglandins (ศึกษาในหลอดทดลอง)
6. ฤทธิ์ในการปกป้องตับจากสารพิษ
พบว่าสารสกัดจาก Milk Thistle ที่มีสาร flavanolignans เป็นองค์ประกอบหลัก สามารถลดความเป็นพิษต่อเซลล์ของ Carbon tetrachloride และ Galactosamine (ศึกษาในหลอดทดลอง) นอกจากนี้การทดลองในสัตว์ยังพบว่า Silymarin และ Silybin ยังสามารถปกป้องตับจากการได้รับสาร Ethanol, Paracetamol, Lanthanides, FV3 virus, โลหะหนัก และ Thioacetamide นอกจากนี้ Silymarin ยังสามารถใช้ในการป้องกันและรักษาในกรณีที่ได้รับเห็ดพิษบางชนิด เช่น Amanita phalloides โดยป้องกันไม่ให้สารพิษจากเห็ดจับกับเซลล์ตับ และป้องกันการแทรกซึมผ่านของสารพิษสู่เซลล์ตับ และยังพบว่า Silymarin สามารถป้องกันตับถูกทำลายจากเชื้อ Plasmodium berghei ได้

การ ทดลองในคนสุขภาพดีเมื่อให้รับประทานผลิตภัณฑ์ Silymarin 3 ชนิดพบว่าประมาณ 20-50 % ของ Silymarin สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และประมาณ 80 % จะขับออกทางน้ำดี นอกจากนี้พบว่าสารกลุ่ม Flavanolignans จะสะสมอยู่ที่ตับและน้ำดี

ประเภทของผู้ป่วย
ประเภทของการทดลอง
จำนวนผู้ป่วย
ขนาดยาที่ใช้
ผลการรักษา
ตับอักเสบเฉียบพลัน หรือ ตับอักเสบเรื้อรัง หรือ ตับแข็ง Uncontrolled Study
29
210 มก/วัน เป็นเวลา 3 เดือน – อาการดีขึ้น
– ค่าทางห้องปฏิบัติ
การดีขึ้น
– ผู้ป่วยที่มีอาการดี
ซ่านค่า Bilirubin
กลับเข้าสู่ปกติ
(Brodanova et al., 1976)
ตับอักเสบเรื้อรัง Double-Blind, Placebo Controlled Study
(ทำการศึกษาในผู้ป่วย 2กลุ่ม)
12, 24
420 มก/วัน
หรือ ยาหลอก
เป็นเวลา 3 เดือน – 1 ปี
– ค่าทางห้องปฏิบัติ การไม่แตกต่างระหว่างกลุ่มที่ใช้ Silymarin และกลุ่มที่ใช้ยาหลอก
– แต่ลักษณะทางกายวิภาคของเซลล์ตับดีขึ้นในผู้ป่วยที่ทาน Silymarin บางราย
(Kiesewetter et al., 1977)
ตับอักเสบเฉียบพลันเนื่องจากไวรัส Double-Blind, Placebo
Controlled Study
(ทำการศึกษา 2 ศูนย์)
57
210 มก/วัน หรือ ยาหลอก เป็นเวลา
3 สัปดาห์
– ค่า Bilirubin และ ค่า GOT ในผู้ป่วยที่ทาน Silymarin ลดลงได้ดีกว่าในผู้ป่วยที่ทานยาหลอก
(Magliulo et al., 1978)
ตับแข็ง Double-Blind, Randomized Study
170
420 มก/วัน เป็นเวลา 4 ปี อัตราการตายของผู้ป่วยที่ทาน Silymarin ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
(Ferenci et al., 1989)

การทดสอบความเป็นพิษ
พบว่า Silymarin มีความเป็นพิษต่ำ เมื่อให้ในขนาด 20 ก/กก ในหนู และ ในขนาด 1 ก/กก ในสุนัขพบว่าไม่ทำให้สัตว์ทดลองตาย และ ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ และการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังพบว่าการให้ Silymarin ในขนาด 100 มก/กก ในสัตว์ทดลอง เป็นเวลา 16-22 สัปดาห์ ปรากฏว่าไม่พบอาการพิษ และ ไม่เป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (teratogenic effect) Silymarin สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มนุษย์และทำให้ DNA ถูกทำลายได้เมื่อได้รับในขนาดที่สูงมาก

อาการไม่พึงประสงค์
การศึกษาในผู้ป่วยมากกว่า 3,500 คน พบว่าเพียงแค่ 1 % พบอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร การรับประทานผลิตภัณฑ์ของ Milk Thistle พบว่ามีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ชนิดอื่นมีดังนี้

กรณีศึกษาที่ 1
มีรายงานที่ผู้ป่วย 1 ราย ทานสารสกัด Milk Thistle แล้วเกิดอาการแพ้แบบ Anaphylactic Shock ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติการแพ้ Kiwi fruit แบบ immediate type allergy มาก่อน

กรณีศึกษาที่ 2
มีรายงานที่ชายชราอายุ 54 ปีดื่มชา Milk Thistle แล้วเกิดอาการบวมที่หน้า บวมที่เยื่อบุช่องปาก กดการหายใจ หลอดลมบีบเกร็ง ความดันลดลง เมื่อทำ skin prick test พบว่าผู้ป่วยรายนี้เกิดอาการแพ้แบบ immediate type reaction ต่อสารสกัดจากเมล็ดของสารสกัดจากเมล็ดของ Milk Thistle

ในประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียน Silymarin ในรูปแบบยาแผนปัจจุบัน ซึ่งมีข้อบ่งใช้ดังนี้

ช่วยให้ตับมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นในโรคของตับต่อไปนี้
1. ตับอักเสบชนิดเฉียบพลัน
2. โรคตับแข็ง โรคไขมันสะสมในเนื้อตับ โรคตับอักเสบชนิดเรื้อรัง
3. ตับเสื่อมเนื่องจากสารพิษ

ขนาดและวิธีใช้
โดยทั่วไปผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 140 มก วันละ 3 เวลา หลังอาหาร หรือ ตามแพทย์สั่ง
ในรายที่มีอาการดีขึ้นแล้วหรือโรคไม่รุนแรงรับประทานครั้งละ 70 มก วันละ 3 เวลา หลังอาหาร หรือตามแพทย์สั่ง

เอกสารอ้างอิง
Mills S. and Bone K. 2000. Principles and practice of phytotherapy: modern herbal medicine. Churchill Livingstone, Edinburgh. pp. 553-562.

Supplement Facts

Serving Size 1 Softgel
Amount Per Serving % Daily Value
Milk Thistle 250 mg ***
  (Silybum marianum) (seed) (from a 4:1 Extract) (Equivalent to 1,000 mg
  of Milk Thistle)*
***Daily Value not established.

Directions: For adults, take one (1) softgel once or twice daily, preferably with a meal. As a reminder, discuss the supplements and medications you take with your health care providers.

Other Ingredients: Soybean Oil, Gelatin, Vegetable Glycerin. Contains <2% of: Natural Caramel Color, Soy Lechitin, Titanium Dioxide Color.

WARNING: If you are pregnant, nursing or taking any medications, consult your doctor before use. Avoid this product if you are allergic to ragweed or daisy-like flowers. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Not intended for use by persons under the age of 18. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. STORE IN A DRY PLACE AND AVOID EXCESSIVE HEAT. TAMPER RESISTANT: DO NOT USE IF SEAL UNDER CAP IS BROKEN OR MISSING.