Policosanol 20 mg / 60 Softgels ( Puritan’s Pride )

Policosanol 20 mg / 60 Softgels ( Puritan’s Pride )

ราคา 480 บาท

มีผลงานวิจัยทางการแพทย์รองรับมากกว่า  60 งานวิจัยทั่วโลกที่มั่นใจในประสิทธิภาพ สารสกัดจากไขเปลือกอ้อย ทรงพลังเรื่องการลดคอลเลสเตอรอล ลดตัวไตรกลีเซอร์ไรด์  และบำรุงหัวใจ ให้ผลดีแนะนำการทานร่วมกับอาหารเสริม Co q 10 , Fish oil หรือ Soy Lecithin จะเพิ่มประสิทธิภาพในการลดไขมันและคอลเลสเตอรอลได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งมีการใช้จริงอย่างแพร่หลายในสาขาของโรงพยาบาลในหลายรัฐของอเมริกา ไม่อยากบอกว่าเมืองไทยคลีนิคนายแพทย์นักเรียนนอกที่มีชื่อเสียงทั้งหลายก็ช้สูตรนี้ในการรักษาปัญหาคอลเลสเตอรอลผู้ป่วย 

Policosanol 20 mg puritan pride detail

 

Puritan’s Pride Policosanol เป็นสารสกัดจากไขเปลือกอ้อย “โพลีโคซานอล” ทางเลือกใหม่จากธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการลดไขมันโคเลสเตอรอล จากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับองค์ความรู้ของการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) จนพบว่าสารสกัดจากธรรมชาติกลุ่มโพลีโคซานอล (Policosanol) ที่พบเฉพาะในไขเปลือกอ้อย (Saccharum officinarum, L.) อันอุดมไปด้วยคุณค่าบริสุทธิ์ของสารอาหารจากธรรมชาติ มีสูตรโครงสร้างคล้ายยาลดไขมันในเลือด กลุ่ม Statin

ซึ่งจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกมากกว่า 60 การวิจัย จนกระทั่งมีการตีพิมพ์ผลการวิจัยลงในวารสารทางการแพทย์ American Heart Journal ปี 2002 ถึงคุณประโยชน์ของสารสกัดโพลีโคซานอล (Policosanol) ในการลดระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ คือ ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายแม้ใช้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาลดไขมันในเลือด ส่งผลให้สารสกัดจากธรรมชาติ “โพลีโคซานอล (Policosanol)” เป็นรู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกในขณะนี้

Policosanol 20 mg puritan pride 22

คุณค่าของสารสกัด “โพลีโคซานอล (Policosanol)” ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

ลดไขมันโคเลสเตอรอลอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยลดระดับของไขมันโคเลสเตอรอลชนิดรวม (TC) และไขมันโคเลสเตอรอลชนิดร้าย (LDL-Cholesterol) โดยปรับสมดุลการสร้างไขมันโคเลสเตอรอล และเสริมการทำงานของตับในการเผาผลาญไขมัน ส่งผลให้ระดับของไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง
ช่วยสร้างไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดี ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ช่วยบำรุงตับให้สร้างไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL-Cholesterol) มากขึ้น โดยปกติไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL-Cholesterol) จะมีหน้าที่นำพาไขมันที่สะสมและอุดตันตามผนังหลอดเลือดกลับไปทำลายที่ตับ ซึ่ง การเพิ่มระดับไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL-Cholesterol) ในกระแสเลือด เพียง 1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ถึง 3-4%
ลดความเสี่ยงภาวะการอุดตันของเกล็ดเลือดได้ถึง 50 % ช่วยปรับลดการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันภาวะหัวใจ และสมองขาดเลือดเฉียบพลันภาพการอุดตันของเกล็ดเลือดทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

Policosanol 20 mg 20 mg / 60 Softgels
ป้องกันภาวะความหนาตัวของผนังหลอดเลือด เนื่องจากคุณสมบัติของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดโพลีโคซานอล (Policosanol) จึงช่วยลดขบวนการจับตัวเป็นก้อนของไขมันโคเลสเตอรอลที่ผนังหลอดเลือด อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อมและขาดความยืดหยุ่นของหลอดเลือด จนเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Diseases) ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เช่น บริเวณขา เป็นต้นภาพแสดงภาวะความหนาตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
ภาพแสดงภาวะความหนาตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
ฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและตับ ช่วยลดการสะสมเกาะตัวของไขมันที่ตับ หัวใจ และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของตับที่เสื่อมโทรม อันเกิดจากการรับประทานยาลดไขมันในเลือดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
สำหรับกรณีผู้ที่มีปัญหาระดับไขมันโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงทั้งคู่ ควรเสริมด้วยน้ำมันปลา (โอเมก้า-3) ควบคู่กับสารสกัดโพลีโคซานอล จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการลดระดับของไขมันทั้งโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไร ด์ ส่งผลในการลดความเสี่ยงของการโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเลือกใช้สารสกัดโพลีโคซานอล (Policosanol)

ควรเป็นสารสกัดโพลีโคซานอล (Policosanol) ที่สกัดได้จากไขเปลือกอ้อยซึ่งสกัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อให้ได้สัดส่วนของสารสำคัญตรงตามที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลก มากกว่า 60 งานวิจัย จึงสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานยาระดับสากล ( Pharmaceutical Grade) เพราะสามารถมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย ปราศจากผลข้างเคียงและสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆ
ขนาดรับประทานที่เหมาะสมของสารสกัด “โพลีโคซานอล (Policosanol)”

สำหรับ รับประทานวันละ
สำหรับผู้ที่มีไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ประมาณ 200- 239 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ Mild Hypercholesterolemia 5 มิลลิกรัมหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน
สำหรับผู้ที่มีไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ประมาณ 240- 299 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ Moderate Hypercholesterolemia 10-20 มิลลิกรัมหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน