ขายKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,ราคาKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,รีวิวKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,วิตามินKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,ราคา calcium Kirkland,Kirkland-Signatureราคา,รีวิวKirkland-Signature,ขายKirkland-Signature,แคลเซียมKirkland-Signature,วิตามินKirkland-Signature,ซื้อที่ไหนKirkland-Signature,ขายแคลเซียม kirkland,ราคาแคลเซียม kirkland,Kirkland-Signature พันทิป,Kirkland-Signatureกินยังไง

Kirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets

1,390 ฿

Kirkland Calcium 600 mg + D3 เสริมสร้างกระดูกและฟัน กล้ามเนื้อ ให้แข็งแรง มีส่วนผสมของวิตามิน D ที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซี่ยมได้อย่างรวดเร็ว ทานได้ทุกเพศวัย แคลเซียม+ vitamin D 3 เสริมความหนาแน่นให้มวลกระดูก ลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยงจากโรคกระดูกพรุน แคลเซียมสเปกนี้เน้นเรื่องการดูดซึมและแตกตัวได้เร็ว  เป็นสูตรที่ไม่มีโซเดียม ผู้ป่วยโรคไตและความดัน สามารถทานได้

Description

Kirkland Calcium 600 mg + Vitamin D3 เสริมสร้างกระดูกและฟัน กล้ามเนื้อ ให้แข็งแรง มีส่วนผสมของวิตามิน D ที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซี่ยมได้อย่างรวดเร็ว ทานได้ทุกเพศวัย แคลเซียม+ vitamin D 3 เสริมความหนาแน่นให้มวลกระดูก ลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยงจากโรคกระดูกพรุน แคลเซียมสเปกนี้เน้นเรื่องการดูดซึมและแตกตัวได้เร็ว  เป็นสูตรที่ไม่มีโซเดียม ผู้ป่วยโรคไตและความดัน สามารถทานได้

ขายKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,ราคาKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,รีวิวKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,วิตามินKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,ราคา calcium Kirkland,Kirkland-Signatureราคา,รีวิวKirkland-Signature,ขายKirkland-Signature,แคลเซียมKirkland-Signature,วิตามินKirkland-Signature,ซื้อที่ไหนKirkland-Signature,ขายแคลเซียม kirkland,ราคาแคลเซียม kirkland,Kirkland-Signature พันทิป,Kirkland-Signatureกินยังไง

Kirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3

Calcium (แคลเซียม) เป็นเกลือแร่ที่มีมากที่สุดในร่างกาย โดยแคลเซียมทั้งหมดที่มีในร่างกาย 99 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่กระดูกและฟัน ซึ่งทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง แคลเซียมอีก 1 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ และของเหลวในร่างกาย ซึ่งมีความจำเป็นต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ การหดตัวของกล้ามเนื้อและกระตุ้นการส่งผ่านของระบบประสาท

หน้าที่หลักของ Calcium (แคลเซียม)

Calcium (แคลเซียม) ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของกระดูกและฟัน กระดูกของผู้ชายใวัยเจริญพันธุ์ ประกอบด้วยแคลเซียมประมาณ 1.2 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนย้ายแคลเซียมระหว่างกระดูกและเลือด ตลอดจนส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ตลอดเวลาโดยการควบคุมของฮอร์โมน กระบวนการเมตาบอลิซึมของวิตามินดีมีความสำคัญต่อร่างกายโดยช่วยเพิ่มการดูด ซึมแคลเซียมของกระดูก แคลเซียมยังมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อ แคลเซียมยังมีความจำเป็นต่อการแข็งตัวของเลือดเมื่อมีบาดแผล

ขายKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,ราคาKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,รีวิวKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,วิตามินKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,ราคา calcium Kirkland,Kirkland-Signatureราคา,รีวิวKirkland-Signature,ขายKirkland-Signature,แคลเซียมKirkland-Signature,วิตามินKirkland-Signature,ซื้อที่ไหนKirkland-Signature,ขายแคลเซียม kirkland,ราคาแคลเซียม kirkland,Kirkland-Signature พันทิป,Kirkland-Signatureกินยังไง

หน้าที่หลักของ Vitamin D (วิตามินดี)

วิตามินดี มีความจำเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ถ้าร่างกายขาดแคลเซียมจะทำให้เกิดโรคกระดูกอ่อนในเด็ก ส่วนในผู้ใหญ่จะเกิดภาวะกระดูกเสื่อม ภาวะกระดูกเสื่อมเกิดจากร่างกายขาดแคลเซียมหรือได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายต้องดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง เป็นผลให้กระดูกแตกหรือหักง่าย ภาวะกระดูกเสื่อมจะเกิดขึ้นเมื่อใดขึ้นกับปัจจัยของแต่ละบุคคล โดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากอายุ 35-40 ปี โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนเนื่องจากการลดลงของฮอร์โมนเอส โตรเจน ภาวะต่อการเสี่ยงของโรคกระดูกเสื่อมนอกจากอาหารแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีก เช่น การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ อาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมหลายชนิด เช่น นมและ ผลิตภัณพ์นม ผักใบเขียว งา เต้าหู้และปลาตัวเล็กตัวน้อย

ประโยชน์ของ  Vitamin D (วิตามินดี)
 • ช่วยให้อายุยืนยาว งานวิจัยล่าสุดเผยว่าวิตามิน D สามารถช่วยลดการตายที่เกี่ยวเนื่องกับโรคมะเร็ง โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผลจากวิเคราะห์การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 18 กลุ่ม แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ที่รับประทานวิตามิน D ในปริมาณระหว่าง 400–830-IU เป็นประจำทุกวั
 • ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากโรควิถีชีวิต
 • ช่วยให้หัวใจมีสุขภาพดี งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับวิตามิน D ในร่างกายที่เพียงพอช่วยทำให้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบดีขึ้น
 • รักษาระดับความดันเลือด วิตามิน D ช่วยให้การทำงานของหลอดเลือดเป็นไปด้วยดี โดยงานศึกษาแสดงให้เห็นว่าหากเราได้รับวิตามิน D เพียงพอ (เช่น ไม่ขาดวิตามินชนิดนี้) จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคความดันสูง
 • ปกป้องกระดูก วิตามิน D และแคลเซียม ช่วยปกป้องกระดูกจากการเป็นโรคกระดูกผุ
 • ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแตกหักของกระดูกที่เกิดจากโรคกระดูกผุด้วย

ขายKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,ราคาKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,รีวิวKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,วิตามินKirkland Signature Calcium 600 mg. With Vitamin D3, 500 Tablets,ราคา calcium Kirkland,Kirkland-Signatureราคา,รีวิวKirkland-Signature,ขายKirkland-Signature,แคลเซียมKirkland-Signature,วิตามินKirkland-Signature,ซื้อที่ไหนKirkland-Signature,ขายแคลเซียม kirkland,ราคาแคลเซียม kirkland,Kirkland-Signature พันทิป,Kirkland-Signatureกินยังไง

Product Overview

Kirkland Signature Calcium 600 mg + D3 helps supports strong bones. The addition of vitamin D helps your body to absorb calcium better.

 

 • May reduce the risk of osteoporosis.
 • Vitamin D helps improve calcium absorption.
 • Calcium supports the growth of strong bones and teeth.
Calcium is the most plentiful mineral in the body and is essential in processes such as nerve transmission, intracellular signaling, hormonal secretion, and vascular and muscle function.1
The large majority of the body’s calcium is stored in bones and teeth to help keep their structural strength and to establish reserves to conserve levels in the blood, muscles, and intracellular fluid.2 3

Recommended Daily Allowances (RDA) for calcium were established by the Institute of Medicine (IOM) based on age and gender. Men between 19-70 years old require 1,000 mg calcium daily, whereas men over 71 years need 1,200 mg per day.

Women between the ages of 19-50 years old need 1,000 mg calcium per day and those over 50 years old need 1,200 mg per day.4 The Tolerable Upper Intake Level (UL) of calcium for men and women older than 18 years of age is 2,500 mg per day.4

Rich sources of calcium include dairy products, such as cheese, milk, and yogurt. Leafy greens, like kale, broccoli, and spinach also provide calcium in moderate amounts, but they contain other elements that may block calcium absorption.

Oxalic acid or oxalate strongly inhibits calcium absorption and can be found in spinach and rhubarb. Foods fortified with calcium include fruit juices, tofu, and cereals.

Our formulation has not changed but the label may look different now. New FDA regulations are bringing changes to the Supplement Facts panel, including updated daily values, changes to units of measure and more. To help you understand the changes we have provided both the old and new Supplement Facts panel for your comparison below.

Suggested Use:
 Take one tablet two times daily, preferably with a meal.Ingredients:Calcium Carbonate, Cellulose Gel, Maltodextrin, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Titanium Dioxide (artificial color), Polyethylene Glycol, Triethyl Citrate, Polysorbate 80, Corn Starch, Gelatin, Yellow 6 Lake, Vitamin D3 (Cholecalciferol).

No 
Artificial Flavors. No Preservatives. No Yeast. No Gluten.CAUTION:If you are pregnant, nursing, or taking any medications, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur.Keep out of the reach of children.
Store at room temperature, tightly closed.
Avoid excessive heat.
This item is verified by the United States Pharmacopeia (USP) which is an independent, scientific, non-profit organization that sets strict quality and purity standards for dietary supplements manufactured and distributed worldwide. The USP’s drug standards are enforceable in the United States by the Food and Drug Administration.
Since 1995, the Kirkland Signature brand has been providing high quality supplements at a great member value. Kirkland Signature vitamins, minerals, and supplements are made from carefully selected ingredients from trusted suppliers. The supplements are manufactured in accordance with the Good Manufacturing Practice standards. Additionally, many of the items are verified by the United States Pharmacopeia (USP) which is an independent, scientific, non-profit organization that sets strict quality and purity standards for dietary supplements.

Supplement Facts

Product Overview

Kirkland Signature Calcium 600 mg + D3 helps supports strong bones. The addition of vitamin D helps your body to absorb calcium better.

 

 • May reduce the risk of osteoporosis.
 • Vitamin D helps improve calcium absorption.
 • Calcium supports the growth of strong bones and teeth.
Calcium is the most plentiful mineral in the body and is essential in processes such as nerve transmission, intracellular signaling, hormonal secretion, and vascular and muscle function.1
The large majority of the body’s calcium is stored in bones and teeth to help keep their structural strength and to establish reserves to conserve levels in the blood, muscles, and intracellular fluid.2 3

Recommended Daily Allowances (RDA) for calcium were established by the Institute of Medicine (IOM) based on age and gender. Men between 19-70 years old require 1,000 mg calcium daily, whereas men over 71 years need 1,200 mg per day.

Women between the ages of 19-50 years old need 1,000 mg calcium per day and those over 50 years old need 1,200 mg per day.4 The Tolerable Upper Intake Level (UL) of calcium for men and women older than 18 years of age is 2,500 mg per day.4

Rich sources of calcium include dairy products, such as cheese, milk, and yogurt. Leafy greens, like kale, broccoli, and spinach also provide calcium in moderate amounts, but they contain other elements that may block calcium absorption.

Oxalic acid or oxalate strongly inhibits calcium absorption and can be found in spinach and rhubarb. Foods fortified with calcium include fruit juices, tofu, and cereals.

Our formulation has not changed but the label may look different now. New FDA regulations are bringing changes to the Supplement Facts panel, including updated daily values, changes to units of measure and more. To help you understand the changes we have provided both the old and new Supplement Facts panel for your comparison below.

Suggested Use:
 Take one tablet two times daily, preferably with a meal.Ingredients:Calcium Carbonate, Cellulose Gel, Maltodextrin, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Titanium Dioxide (artificial color), Polyethylene Glycol, Triethyl Citrate, Polysorbate 80, Corn Starch, Gelatin, Yellow 6 Lake, Vitamin D3 (Cholecalciferol).

No 
Artificial Flavors. No Preservatives. No Yeast. No Gluten.CAUTION:If you are pregnant, nursing, or taking any medications, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur.Keep out of the reach of children.
Store at room temperature, tightly closed.
Avoid excessive heat.
This item is verified by the United States Pharmacopeia (USP) which is an independent, scientific, non-profit organization that sets strict quality and purity standards for dietary supplements manufactured and distributed worldwide. The USP’s drug standards are enforceable in the United States by the Food and Drug Administration.
Since 1995, the Kirkland Signature brand has been providing high quality supplements at a great member value. Kirkland Signature vitamins, minerals, and supplements are made from carefully selected ingredients from trusted suppliers. The supplements are manufactured in accordance with the Good Manufacturing Practice standards. Additionally, many of the items are verified by the United States Pharmacopeia (USP) which is an independent, scientific, non-profit organization that sets strict quality and purity standards for dietary supplements.