Red Clover Blossoms 430 mg / 100 Capsules ( Puritan ‘s Pride )

Red Clover Blossoms 430 mg / 100 Capsules  ( Puritan ‘s Pride )

ราคา 550 บาท

ลดริ้วรอย  ชะลอความแก่ ปรับสภาพผิว  ใช้บำรุงหัวใจ และหลอดเลือด และช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง อาหารเสริมที่อุดมไปด้วยสารคล้ายเอสโตรเจนในเพศหญิง ลดอาการในวัยทอง แก้ร้อนวูบวาบช่วยบรรเทาอาการวัยหมดประจำเดือนและอาจลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนหลังวัยหมดประจำเดือน

red clover blossum puritan 2
สารประกอบที่มีใน Red Clover Blossoms ประกอบไปด้วยวิตามินซี  ไนอาซิน  วิตามินบี  แคลเซียม  ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและแร่ธาตุอื่น ๆ อีกหลายชนิด นอกจากนี้  Red Clover Blossoms ยังอุดมไปด้วยคุณสมบัติคล้ายซึ่งเป็นสารเคมีธรรมชาติที่รวมกันในลักษณะที่มีลักษณะคล้ายเอสโตรเจนในเพศหญิง (The female sex hormone) Red Clover Blossoms จะมีสาร isoflavones โดยตับจะทำหน้าที่ Metabolise แล้วปล่อยสู้กระแสเลือด ระดับของสารเหล่านี้เจะอยู่ในกระแสเลือดสูงสุด 4-6 ชั่วโมงหลังจากที่คุณใช้สมุนไพร อาหารเสริม Red Clover Blossoms  ยังมีสารอื่น ๆ อีกหลายอย่างเป็นส่วนประกอบเช่น coumarins และ saponins
สรรพคุณของ Red Clover Blossoms  ช่วยบรรเทาอาการวัยหมดประจำเดือนและอาจลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนหลังวัยหมดประจำเดือน  ในการศึกษาทางคลินิกที่ตีพิมพ์ใน “Maturitas” อาสาสมัครวัยหมดประจำเดือนที่บริโภค Red Clover Blossoms มีอาการร้อนวูบวาบในวัยทองลดลงถึง 44% เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก และใน การศึกษาอื่นที่ตีพิมพ์ใน “American Journal of Clinical Nutrition” ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่บริโภค  Red Clover Blossoms  มีผลของการเสื่อมของกระดูกไขสันหลังน้อยลงและพบการสร้างของกระดูกที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับยาหลอก   และตามที่ Memorial Sloan-Kettering Cancer Center  ได้มีการใช้ Red Clover Blossoms   เพื่อลดริ้วรอย  ชะลอความแก่ ปรับสภาพผิว  ใช้บำรุงหัวใจ และหลอดเลือด และช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง

red clover blossum puritan
Puritan’s Pride Red Clover Blossoms 430 mg / 100 Capsules

Red Clover is a natural source of plant nutrients that help promote well-being for women.** Red Clover Blossoms help support the physical changes which occur in a woman’s body over time.**
History

Red clover blossoms have been used as part of herbal medicine to treat respiratory problems, skin inflammations, liver disease, cancer and joint problems. Practitioners of traditional medicine also recommend red clover to improve circulation, purify the blood, and promote production of urine and mucus. Topical preparations containing red clover are also used to speed wound healing and to improve skin conditions such as psoriasis and eczema. Red clover contains a number of biologically active phytochemicals that are likely responsible for the plant’s natural medicinal properties.
Components

Red clover blossoms contain vitamin C, niacin, thiamin, calcium, phosphorus, potassium and several other minerals. In addition, red clover is rich in isoflavones, which are natural chemicals that share characteristics with estrogen, the female sex hormone. When you consume red clover blossoms, your liver takes up its isoflavones, alters them slightly and then releases them as active compounds into your circulation; blood levels of these compounds are highest four to six hours after you consume the herb. Red clover also contains several other compounds, called coumarins and saponins.
Health Efftects

Isoflavones in red clover blossoms may help relieve menopausal symptoms and might lower your risk for osteoporosis, or thinning of the bones, after menopause. In a clinical study published in “Maturitas,” menopausal subjects who consumed red clover experienced a 44 percent reduction in hot flashes compared to a placebo group. In another study published in “American Journal of Clinical Nutrition,” post-menopausal women who consumed isoflavones from red clover experienced less bone loss in their spinal bones and increased markers of bone formation, compared to those who took a placebo. According to Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, compounds in red clover may also slow skin aging, improve cardiovascular health and help prevent certain estrogen-dependent cancers. However, these possible benefits need to be confirmed with clinical trials involving human subjects.
How to Use

Red clover blossoms or extracts made from red clover are generally available from health-food stores. Preparations include teas, tinctures, tablets and capsules, or extracts standardized for their content of isoflavones. Red clover is generally considered safe and with no serious side effects, although some people might develop headache, nausea or a rash after consuming the herb. Red clover may interact with certain medications, including blood thinners, birth control pills and other drugs that affect hormones. Do not take red clover preparations if you are pregnant or breast-feeding, and do not self-treat for any condition with red clover. Discuss its use with your doctor to decide if it might be helpful for you.

No Artificial Color, Flavor or Sweetener, No Preservatives, No Sugar, No Starch, No Milk, No Lactose, No Soy, No Gluten, No Wheat, No Yeast, No Fish, Sodium Free.
Supplement Facts
Serving Size 1 Capsule
Amount Per Serving     % Daily Value
Red Clover     430 mg **
(Trifolium pratense) (aerial)
**Daily Value not established.

Directions: For adults, take one (1) capsule five to six times daily, preferably with meals. Capsules may be opened and prepared as a tea.

Other Ingredients: Gelatin.

WARNING: Not intended for use by pregnant or nursing women. If you are taking any medications or have any medical condition, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Not intended for use by persons under the age of 18. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.