CLA 1500 mg /90 Softgels (Puritan ‘s Pride)

CLA 1500 mg /90 Softgels ( Puritan ‘s Pride)

ราคา 850 – 

เร่งการสลายไขมันส่วนเกิน ลดปริมาณการเกิดไขมันสะสมใหม่ โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์LIPO-PROTEIN LIPASE ทำให้อาหารที่ทานเข้าไปไม่ถูกเปลี่ยนเป็นไขมันไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อลดปัญหาของการมีรูปร่างที่ไม่กระชับ กล้ามเนื้อหย่อนยาน

Super Strength Myo-Leptin™ CLA 1500 mg

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 2 Softgels วันละ 1-2 ครั้ง พร้อมมื้ออาหาร

CLA เป็นชื่อย่อของกรดคอนจุเกเตดไลโนลีอิก (Conjugated Linoleic Acids) เป็นสารผสมของกรดไขมันไม่อิ่มตัว (polyunsaturated fatty acid) นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษากลไกการทำงานของ CLA อย่างกว้างขวาง จากหลักฐานทางการศึกษา นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า CLA ทำหน้าที่ลดกลไกการเก็บรักษาไขมัน และเพิ่มการใช้ไขมันของร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงาน CLA ทำให้กิจกรรมของเอ็นไซม์ไลโพโปรตีนไลเพสลดลงซึ่งอาจลดได้มากถึง 66% เอ็นไซม์ชนิดนี้มีความสำคัญต่อการสังเคราะห์ไขมันอย่างยิ่ง เมื่อกิจการรมของเอ็นไซม์ลดลง ไขมันก็ถูกเผาผลาญมากขึ้นแทนที่จะถูกเก็บไว้ ดังที่ ดร ไมเคิล พาริซา เคยอธิบายอย่างง่ายๆ ไว้ว่า CLA ช่วยทำให้เซลล์ไขมันมีขนาดเล็กอยู่เสมอ ซึ่งอาจเกิดจากการไปยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์บางชนิดที่ทำให้เซลล์ไขมัน พอง นักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่า CLA ไปเพิ่มกิจกรรมของเอ็นไซม์ไลเพสชนิดที่ไวต่อฮอร์โมน ซึ่งจะทำให้ไขมันที่ถูกเก็บไว้แตกสลาย จนกระทั่งกล้ามเนื้อสามารถเผาผลาญมันได้

CLA ไม่ได้ช่วยลดไขมันเท่านั้น มีการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า CLA ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ ผู้วิจัยทำการศึกษานักเพาะกายชายที่เพิ่งเริ่มเพาะกาย จำนวน 24 คน โดยให้รับประทาน CLA วันละ 4.3 กรัม หรือ CLA ปลอม (ซึ่งใช้น้ำมันพืชแทน CLA) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับ CLA มีรอบแขนและมวลของร่างกายมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ CLA ปลอมอย่างมีนัยสำคัญ ผู้วิจัยสรุปว่า CLA ทำหน้าที่สถานเบาในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แก่นักเพาะกายฝึกใหม่ โดยไม่ทำให้ร่างกายได้รับน้ำหรือไขมันเพิ่มขึ้น การสร้างมวลของกล้ามเนื้อจะทำให้ร่างกายผอมลงได้ เพราะกล้ามเนื้อ 1 ปอนด์ สามารถเผาผลาญแคลอรีส่วนเกินได้ถึง 630 แคลอรีต่อสัปดาห์ ในงานวิจัยนี้ผู้ที่ได้รับ CLA เสริมให้แก่อาหาร ไขมันในร่างกายจะลดลงต่ำกว่ากลุ่มควบคุมถึง 57%

ประโยชน์ของ CLA

  • เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม (metabolism rate) ประโยชน์ข้อนี้ดีสำหรับผู้ป่วยเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ เช่น ไฮโปไทรอยด์ซึม
  • การลดไขมันในช่องท้อง ความไม่สมดุลของฮอร์โมนซึ่งมักพบในผู้ป่วยโรคไทรอยด์ ทำให้เกิดการสะสมไขมันในช่องท้องอย่างรวดเร็ว CLA จึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีไขมันในช่องท้องมาก ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายเผาผลาญพลังงานหรือไขมันน้อยลง จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมื่ออายุมากขึ้น ทานอาหารเพียงนิดหน่อยก็อ้วนแล้วCLA จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานหรือไขมันให้กับร่างกาย โดยการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ CARNITINE PALMITOYL TRANFERASE ส่งผลให้ไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกายลดลง
  • ลดปริมาณการเกิดไขมันสะสมใหม่โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์LIPO-PROTEIN LIPASE ทำให้อาหารที่ทานเข้าไปไม่ถูกเปลี่ยนเป็นไขมันไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย
  • การส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อทำหน้าที่เผาผลาญไขมัน ซึ่งมีส่วนต่อการเพิ่มอัตราเมแทบอลิซึมด้วย จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการลดน้ำหนัก
  • การลดคอเลสเทอรอล และไตรกลีเซอไรด์  ผู้ป่วยไทรอยด์จำนวนมากมีระดับคอลเลสเทอรอล และไตรกลีเซอไรด์สูง แม้ขณะที่ได้รับการรักษา CLA จะช่วยลดไขมันในเลือดซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ป่วยไทรอยด์
  • การลดการต้านอินซูลิน การต่อต้านอินซูลินเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยไทรอยด์ต่ำ (hypothyroid) สำหรับผู้ป่วยบางราย การลดการต่อต้านจะช่วยป้องกันการเริ่มเป็นเบาหวานในผู้ใหญ่ซึ่งจะทำให้การ ควบคุมน้ำหนักทำได้ง่ายขึ้น
  • การลดปฏิกิริยาแพ้ที่เกิดจากอาหาร เนื่องจากการแพ้อาหารจะปรากฏชัดขึ้น เมื่อการลดน้ำหนักกลายเป็นปัญหาทางสุขภาพ CLA มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยไทรอยด์ ในการช่วยลดการแพ้อาหาร
  • การส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน โรคไทรอยด์จะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นเองตามธรรมชาติ  แต่การส่งเสริมความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันให้ทำหน้าที่เหมาะสมขึ้นของ CLA ย่อมเป็นประโยชน์มาก